Ouderraad

Het hoofddoel van de ouderraad is het behartigen van de belangen van ouders en kinderen die gebruik maken van onze kindercentra en heeft adviesrecht op een aantal gebieden. Daarnaast fungeert de ouderraad als mogelijk aanspreekpunt voor vragen, ideeën of klachten van ouders en organiseren zij diverse activiteiten zoals het tevredenheidsonderzoek of speeltuinfeest.

 

Contact adressen
Ouderraad Trias Voorschoten ocvrouwhollewensputoutlook.com 

Ouderraad Trias Sassenheim ortriassassenheimgmail.com

Ouderraad Trias Leiden ocleidentriaskinderopvangbv.nl 

 

Notulen
De notulen van het overleg van de ouderraad zijn beschikbaar voor ouders en betrokkenen van Trias Kinderopvang. De login gegevens kunt u krijgen van betreffende ouderraad of via g.bosveldtriaskinderopvangbv.nl  

 

Wat doet de ouderraad?
Wat de ouderraad nog meer doet is te vinden in de folder. De taken en bevoegdheden van de ouderraad zijn uitgebreid beschreven in "het Algemeen Ouderraadreglement Trias Kinderopvang". Er  is een ouderraadreglement per locatie.

 

Gezocht!
Er wordt gezocht naar ouderraadsleden voor diverse vestigingen. Wilt u informatie of zich aanmelden als kandidaat voor de ouderraad? Dit kan bij één van de ouderraadsleden of via email naar Gritte Bosveld: g.bosveldtriaskinderopvangbv.nl

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019