Pedagoog

Wij hebben een pedagoog in huis. Zij ondersteunt en coacht de pedagogisch medewerkers en kan ouders ondersteunen bij vragen omtrent de ontwikkeling of gedrag. De pedagoog is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleidsplan en de vertaling hiervan naar de praktijk.

Lara Koster stelt zich voor:

Ik ben Lara Koster, moeder van twee jongens en een meisje en sinds oktober 2008 werkzaam bij Trias Kinderopvang als pedagoog. In 2006 ben ik afgestudeerd in de kinder- en jeugdpsychologie aan de universiteit van Leiden en heb ervaring met het werken met kinderen in de kinderopvang en in de hulpverlening. 

U kunt mij benaderen voor vragen over uw kind of vragen over bijvoorbeeld het groepsproces van de groep die uw kind bezoekt. 

Telefoonnummer: 0252-213876
E-mailadres: l.kostertriaskinderopvangbv.nl 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019