Disclaimer

1. Geen garantie
Deze website en de daarop verstrekte informatie wordt aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis. Hoewel Trias Kinderopvang BV haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft Trias Kinderopvang BV geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan. Trias Kinderopvang BV garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

2. Geen aansprakelijkheid
Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat Trias Kinderopvang BV geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Trias Kinderopvang BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

3. Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Trias Kinderopvang BV geen zeggenschap of controle heeft. Trias Kinderopvang BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Trias Kinderopvang BV of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trias Kinderopvang BV of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019