Ruildagen

Ruildagen kunt u aanvragen via de ouder login. Wanneer u op zeer korte termijn een dag wilt ruilen (binnen 3 dagen) dan kunt u het beste contact opnemen met de leidinggevende van de vestiging.

 

Procedure:
Een ouder/verzorger kan onder de volgende voorwaarden een beroep doen op een ruildag:

  1. Een ruildag kan alleen worden toegekend wanneer er plaats is in een passende groep op de gewenste ruildag. Dat betekent dat de groep waar uw kind op de ruildag wordt geplaatst, moet voldoen aan de leidster-kindratio; deze mag niet worden overschreden.
  2. Een reguliere opvangdag waarvan op voorhand duidelijk is dat deze niet zal worden afgenomen (bijvoorbeeld een geplande vakantie) mag binnen 1 maand voorafgaand aan deze datum geruild worden. Een reguliere opvangdag die reeds gemist is mag binnen 2 maanden na de gemiste dag geruild worden.
  3. De dagen dat Trias Kinderopvang gesloten is kunnen niet geruild worden.
  4. U kunt een ruildag uiterlijk twee maanden van tevoren aanvragen.
  5. De mogelijkheid van het inzetten van een ruildag geldt zowel voor de dagopvang als de BSO.
  6. Bij de BSO en KDV geldt dat, indien u een pakket afneemt  zonder schoolvakanties, u geen ruildagen in kunt zetten in een schoolvakantie.
  7. Een gemiste vakantiedag bij de BSO (pakket inclusief vakanties) kan geruild worden naar 1 andere vakantiedag of 1 middag in schoolweken.
  8. Ruildagen kunnen bij de BSO niet ingezet worden bij studiedagen of stakingsdagen van school. Hiervoor kunt u wel extra opvang aanvragen.
  9. De ouder/verzorger ontvangt van de leidinggevende van het kinderdagverblijf via de mail een akkoord of een afwijzing van de aangevraagde ruildag.
  10. Een ruildag is kind gebonden.

 

Trias Kinderopvang laat de ouder/verzorger ongeveer 2 weken van te voren weten of zij akkoord gaat met de voorgestelde ruildag.

 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Medewerkers portaal | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2020