GGD

De GGD toetst de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen aan de wet kinderopvang. Deze toetsing vindt plaats door middel van een controle door een inspecteur van de GGD. 

De GGD-inspecteur vormt een oordeel over o.a:
De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
Observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder andere n.a.v. het pedagogisch beleidsplan;
Gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.
Zijn de medewerkers bevoegd en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Na het bezoek volgt een inspectierapport. Dit rapport wordt zowel naar de gemeente als naar het kindercentrum gestuurd. Ouders hebben het recht om het inspectierapport in te zien en daarom zijn alle kindercentra verplicht het inspectierapport op de website te plaatsen. 

De digitale versie van de GGD inspectierapporten van onze locaties kunt u vinden op de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Overzicht van de laatste rapportages

Leiden | BSO Noorderlicht | Inspectierapport 18 juli 2018

Sassenheim | BSO De Binnenplaats | Inspectierapport 13 maart 2017

Sassenheim | BSO De Cockpit | inspectierapport 25 oktober 2018

Sassenheim | BSO De Overkant | Inspectierapport 9 oktober 2018

Sassenheim | BSO De Toren | Inspectierapport  10 maart 2017

Sassenheim | BSO Het Toppunt | Inspectierapport 22maart 2018

Sassenheim | KDV Het Lentepark | Inspectierapport 19 maart 2018

Sassenheim | KDV De Kleine Wereld | Inspectierapport 16 februari 2017

Sassenheim | Peuter Academie De Zeppelin | Inspectierapport 8 november 2018

Voorschoten | KDV Vrouw Holle | Inspectierapport 4 april 2018

Voorschoten | BSO De Wensput | Inspectierapport 10 april 2018

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2018