GGD

De GGD toetst de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen aan de wet kinderopvang. Deze toetsing vindt plaats door middel van een controle door een inspecteur van de GGD. 

De GGD-inspecteur vormt een oordeel over o.a:
De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
Observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder andere n.a.v. het pedagogisch beleidsplan;
Gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.
Zijn de medewerkers bevoegd en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Na het bezoek volgt een inspectierapport. Dit rapport wordt zowel naar de gemeente als naar het kindercentrum gestuurd. Ouders hebben het recht om het inspectierapport in te zien en daarom zijn alle kindercentra verplicht het inspectierapport op de website te plaatsen. 

De digitale versie van de GGD inspectierapporten van onze locaties kunt u vinden op de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl > Trias Kinderopvang

Overzicht van de laatste rapportages

Leiden | BSO Noorderlicht | Inspectierapport 11 juni 2019

Leiden | BSO Noorderlicht Speeltuin| Onderzoek voor registratie 19 augustus 2019

Sassenheim | BSO De Binnenplaats | Inspectierapport 3 juni 2019

Sassenheim | BSO De Cockpit | inspectierapport 3 juni 2019

Sassenheim | BSO De Overkant | Inspectierapport 3 juni 2019

Sassenheim | BSO De Piramide | Inspectierapport 4 september 2019

Sassenheim | BSO De Toren | Inspectierapport  13 augustus 2019

Sassenheim | BSO Het Toppunt | Inspectierapport 19 maart 2019

Sassenheim | KDV Het Lentepark | Inspectierapport 14 maart 2019

Sassenheim | KDV De Kleine Wereld | Inspectierapport 17 juli 2019

Sassenheim | Peuter Academie De Peutertuin| Inspectierapport volgt

Sassenheim | Peuter Academie De Zeppelin | Inspectierapport 9 juli 2019

Voorschoten | KDV Vrouw Holle | Inspectierapport 12 juni 2019

Voorschoten | BSO De Wensput | Inspectierapport  24 oktober 2019

 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Medewerkersportaal AFAS | Medewerkersportaal Flexkids | Algemene voorwaarden | Privacy Statement  | Copyright © 2020