GGD

De GGD toetst de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen aan de wet kinderopvang. Deze toetsing vindt plaats door middel van een controle door een inspecteur van de GGD. 

De GGD-inspecteur vormt een oordeel over o.a:
De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
Observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder andere n.a.v. het pedagogisch beleidsplan;
Gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.
Zijn de medewerkers bevoegd en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Na het bezoek volgt een inspectierapport. Dit rapport wordt zowel naar de gemeente als naar het kindercentrum gestuurd. Ouders hebben het recht om het inspectierapport in te zien en daarom zijn alle kindercentra verplicht het inspectierapport op de website te plaatsen. 

De digitale versie van de GGD inspectierapporten van onze locaties kunt u vinden op de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl > Trias Kinderopvang

Overzicht van de laatste rapportages

Leiden | BSO Noorderlicht | Inspectierapport 23 april 2019

Leiden | BSO Noorderlicht Speeltuin| Volgt nog

Sassenheim | BSO De Binnenplaats | Inspectierapport 11 februari 2019

Sassenheim | BSO De Cockpit | inspectierapport 9 april 2019

Sassenheim | BSO De Overkant | Inspectierapport 4 april 2019

Sassenheim | BSO De Piramide | Inspectierapport 24 juni 2019

Sassenheim | BSO De Toren | Inspectierapport  19 juni 2019

Sassenheim | BSO Het Toppunt | Inspectierapport 12 februari 2019

Sassenheim | KDV Het Lentepark | Inspectierapport 7 februari 2019

Sassenheim | KDV De Kleine Wereld | Inspectierapport 17 juli 2019

Sassenheim | Peuter Academie De Peutertuin| Inspectierapport volgt

Sassenheim | Peuter Academie De Zeppelin | Inspectierapport 16 mei 2019

Voorschoten | KDV Vrouw Holle | Inspectierapport 30 april 2019

Voorschoten | BSO De Wensput | Inspectierapport  9 september 2019

 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2020