GGD

De GGD toetst de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen aan de wet kinderopvang. Deze toetsing vindt plaats door middel van een controle door een inspecteur van de GGD. 

De GGD-inspecteur vormt een oordeel over o.a:
De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
Observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder andere n.a.v. het pedagogisch beleidsplan;
Gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.
Zijn de medewerkers bevoegd en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Na het bezoek volgt een inspectierapport. Dit rapport wordt zowel naar de gemeente als naar het kindercentrum gestuurd. Ouders hebben het recht om het inspectierapport in te zien en daarom zijn alle kindercentra verplicht het inspectierapport op de website te plaatsen. 

De digitale versie van de GGD inspectierapporten van onze locaties kunt u vinden op de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl > Trias Kinderopvang

Overzicht van de laatste rapportages

Leiden | BSO Noorderlicht | Inspectierapport 11 juni 2019

Leiden | BSO Noorderlicht Speeltuin| Inspectierapport 17 november 2020

Sassenheim | BSO De Binnenplaats | Inspectierapport 8 december 2020

Sassenheim | BSO De Overkant | Inspectierapport 3 juni 2019

Sassenheim | BSO De Piramide | Inspectierapport 4 september 2019

Sassenheim | BSO De Toren | Inspectierapport  22 juli 2020

Sassenheim | BSO Het Toppunt | Inspectierapport 19 maart 2019

Sassenheim | KDV Het Lentepark | Inspectierapport 24 juli 2020

Sassenheim | KDV De Kleine Wereld | Inspectierapport 17 juli 2019

Sassenheim | Speelschool Het Sterrenwerk | 20 augustus 2020 (onderzoek voor registratie)

Voorschoten | KDV Vrouw Holle | Inspectierapport 2 november 2020

Voorschoten | BSO Het Clubhuis | Inspectierapport 2 november 2020

Voorschoten | BSO De Wensput | Inspectierapport  2 november 2020

 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Medewerkersportaal AFAS | Medewerkersportaal Flexkids | Algemene voorwaarden | Privacy Statement  | Copyright © 2021