Kwaliteit

Trias Kinderopvang biedt opvang op natuurlijke basis aan kinderen van drie maanden tot dertien jaar. Doelstelling is het bieden van een plaats waar kinderen zich veilig, thuis en geliefd voelen en waar alle aandacht aan hen wordt besteed. 

Onze visie richt zich op een brede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat natuur en beweging belangrijk zijn bij deze ontwikkeling en bovendien het plezier van kinderen vergroot. We proberen dit aan kinderen mee te geven door middel van het dagritme en de aangeboden activiteiten. Zo gaan we veel naar buiten, worden er veel bewegingsactiviteiten aangeboden en wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en biologische levensmiddelen. 

De opvangruimten zijn speciaal op het kind ingerichte binnen- en buitenruimten en de opvang vindt plaats onder deskundige leiding. Omdat net als thuis vertrouwde personen belangrijk zijn, wordt er gewerkt met vaste medewerkers.

Bij Trias kinderopvang staat het kind centraal en onze dienstverlening biedt ouders de kans om actief deel te nemen aan de maatschappij. Trias Kinderopvang wil graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving waarin kinderen en volwassenen kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken willen we de continuering van onze dienstverlening garanderen. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij onontbeerlijk. Maar ontwikkeling is meer dan continuïteit, Trias zal vernieuwend zijn en daarmee kansen creëren zodat kinderen, ouders en medewerkers kunnen groeien. We werken samen met onderwijs, sport, gemeentelijke en culturele organisaties en zijn met hen in beweging t.b.v. integrale kinderopvang. Het groene en natuurlijke karakter van Trias zal sturing geven aan de manier waarop we uitvoering geven aan onze vijf speerpunten. Het geeft basis en richting aan onze houding ten opzichte van het werk, naar elkaar, naar ouders, naar kinderen en samenwerkingspartners. 

De vijf speerpunten van Trias Kinderopvang zijn:

  • Kwaliteit 
  • Natuur
  • Bewegen
  • Duurzaamheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid

 

Onze aandacht voor natuur en duurzaamheid werd in 2013 beloond met De Groene Giraf. Dit is een prijs voor meest duurzame kinderopvangorganisatie in Nederland.

 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019