VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Bij Trias Kinderopvang wordt gewerkt met het VVE programma Peuterpraat. Dit is een educatief programma met een gestructureerde en didactische aanpak. VVE begint op het kinderdagverblijf en loopt door in de eerste twee groepen van de basisschool. Peuterpraat sluit aan op de methode Kinderklanken waarmee gewerkt wordt op de basisscholen in de gemeente Teylingen. 

De doelstelling van VVE is het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van kinderen en het voorkomen en verminderen van leerachterstanden. Het accent ligt op plezier in praten, communicatie/interactie, woordenschat en taalbegrip. 

Peuterpraat biedt vooral talige- en motorische activiteiten maar ook een aantal visuele- en auditieve activiteiten rond een bepaald thema (b.v: herfst, kleding, huis, dieren, feest). Bij elk thema hoort ook een ontdekkist met materialen waar de kinderen mee mogen spelen. Voorbeelden van materialen en activiteiten zijn prentenboeken, liedjes, toneelstukjes, activiteiten rond woordenschat, knutsel- en gymlesjes. De thema's natuurbeleving en beweging worden vanwege onze visie ook verweven in de VVE activiteiten en tijdens de Peuter Academie

 

De VVE-Tutor (Sassenheim).

Bij Trias Kinderopvang is een VVE-tutor werkzaam. Zij observeert op de groepen, geeft zo nodig aanwijzingen aan de pedagogisch medewerkers en draagt voorbeelden aan van activiteiten. De VVE-tutor is ook nauw betrokken bij de peuterAcademie. Daarnaast bekijkt zij welke kinderen extra begeleiding nodig hebben en zet zij zich in om deze extra begeleiding te geven. Dit gaat altijd in overleg met ouders. 

Jessica van Leeuwen stelt zich voor:

Ik ben Jessica van Leeuwen en ik ben al jaren werkzaam op het Lentepark op de groep de Klaproosjes. Na mijn opleiding SPW 3 heb ik vier jaar gewerkt als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Daar komt mijn interesse vandaan voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Ik vind in deze functie van VVE-Tutor de uitdaging om deze kinderen eruit te pikken en hen de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden binnen onze organisatie.

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019