Nieuws berichten

30-03-2013

Kikkerproject

Als aanvulling op alle activiteiten die u per locatie kunt lezen, willen wij u ook vast informeren over het kikkerproject.

In de maanden april en mei zal op alle groepen aandacht worden besteed aan het kikkerproject. Dit sluit goed aan bij het thema lente dat volop aan bod komt op alle locaties.

Kinderen kunnen het proces van kikkerdril tot kikker van zeer dichtbij volgen en zullen de kikkertjes aan het eind van het project naar een slootje in de buurt brengen.


Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019