Ruil- en extra dagen

Dit kan helaas niet meer via de locatie of mail. Alles loopt via het ouderportaal (niet via de app). Er wordt centraal beoordeeld of het mogelijk is. Op de locatie zelf kunnen wij ruil- en extra dagen niet meer invoeren. Mocht je een dag willen ruilen dan is het belangrijk om dat direct te doen met de dag die je afmeldt. Dus eerst de dag ruilen (en wachten op een bevestiging) en dan de dag waarmee geruild wordt afmelden.

 

Het ruilbeleid volgt spoedig op deze pagina

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Medewerkersportaal AFAS | Medewerkersportaal Flexkids | Algemene voorwaarden | Privacy Statement  | Copyright © 2021