VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

VVE betekent Voor en Vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is er voor kinderen in de peuterleeftijd. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. VVE richt zich vooral op taalachterstanden maar ook gaat er aandacht uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De doelstelling is het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling en het voorkomen en verminderen van leerachterstanden. Het accent ligt op plezier in praten, communicatie/interactie, woordenschat en taalbegrip.

Peuterpraat biedt vooral talige- en motorische activiteiten maar ook een aantal visuele- en auditieve activiteiten rond een bepaald thema (b.v: herfst, kleding, huis, dieren, feest).

Bij elk thema hoort een ontdekkist met materialen waar de kinderen mee mogen spelen. Voorbeelden van materialen en activiteiten zijn: prentenboeken, liedjes, toneelstukjes, activiteiten rond woordenschat, knutsel- en gymlesjes.

De thema's natuurbeleving en beweging worden vanwege onze visie ook verweven in de VVE activiteiten en tijdens de Peuter Academie. 

Een ander belangrijk element is dat de kinderen bij de Peuter Academie in één groep met leeftijdgenootjes samen zijn. Eén van de fijne dingen voor het kind is dat het ervaart om te gaan met andere kinderen en andere volwassenen. Vanzelfsprekend staat Trias Kinderopvang garant voor een goede verzorging en begeleiding door gekwalificeerd personeel in een veilige, kindvriendelijke omgeving te zijn. 

Website door: Bing van Moorsel | Intranet | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Disclaimer  | Copyright © 2019